Kategórie      

Reklamácia

Úvod Reklamácia

V prípade, že bola na tovare nájdená závada, postupujte podľa nižšie uvedených bodov.

  •      Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný tovar na sídlo (adresu) predávajúceho s písomným popisom vady tovaru a kópiou kúpneho dokladu.
  •      Predávajúci musí vybaviť reklamáciu (kladne alebo záporne) najneskôr do lehoty dané zákonom, ktorá je 30 dní. Pri prekročení tejto lehoty vzniká kupujúcemu nárok na vrátenie kúpnej čiastky.
  •      Predávajúci posudzuje reklamáciu na základe pokynov stanovených výrobcom tovaru.
  •      Predávajúci môže odoslať tovar na posúdenie výrobcovi, prípadne na odborné posúdenie.
  •      V prípade uznania reklamácie odošle predávajúci nový alebo opravený tovar kupujúcemu.
  •      Kupujúci nehradí náklady na dopravu.
  •      Reklamovaný tovar neodosielajte na dobierku, NEBUDE PREVZATÝ.
Copyright 2020 - 2024 © eshop.algatech.sk